Velkommen til Qvortrup Advokatfirma I/S

Qvortrup Advokatfirma I/S er ejet af advokat Svend Carstensen og advokat Jens Anker Hansen med specialisering inden for fast ejendom og med særlig detail- og specialkompetence inden for den komplekse lovgivning på området.

  • Medarbejdere hos Qvortrup Advokatfirma I/S har høj faglig og ansættelsesmæssig anciennitet.
  • Medarbejdere efteruddannes løbende gennem kurser.
  • Qvortrup Advokatfirma I/S er kendetegnet ved en flad og uformel organisation.

Vi beskæftiger os bl.a. med

  • Økonomisk- og juridisk byggesagsstyring.
  • Entrepriseret, herunder voldgiftssager.
  • Juridiske spørgsmål vedr. Ejerforeninger, andelsboliger og udlejningsejendomme.
  • Realkreditincasso