Jurister

Herunder er Qvortrup Advokatfirmas ledende medarbejdere repræsenteret.

Jens Anker Hansen
Direktør, Advokat

Jens Anker Hansen

Født: 1957
Kandidatår: 1989
Møderet: Landsret
Møderet: Højesteret

Hovedarbejdsområde

•    Foreningsret
•    Lejeret
•    Fondsret

Drift af fast ejendom

•    Byggesager
•    Entrepriseret
•    Finansiering

Tillidserhverv

•    Udlejerrepræsentant i Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn.
•    Lægdommer ved boligretten på Frederiksberg
•    Lægdommer ved boligretten i Lyngby
•    Medlem af bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmark, administratorsektionen.
•    Formand for bestyrelsen i BVB (Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse).


Svend Carstensen
Advokat og Mediator

Svend Carstensen

Født: 1960
1979 - Uddannet elektronikmekaniker
1983 - Grundfag ved Danmarks Tekniske Universitet
1988 - Cand.jur.
1991 - Advokat
2004 - Mediator

Hovedarbejdsområde

•    Entrepriseret
•    Virksomhedsledelse
•    Lejeret

Drift af fast ejendom

•    Byggesager
•    Entrepriseret
•    Finansiering

Tillidserhverv

•    Medlem af mediationsinstituttet og foreningen for Mediatoradvokater
•    Bestyrelsesmedlem i fonde og selskaber
•    Lægdommer ved boligretten i København
•    Lægdommer ved boligretten på Frederiksberg